Speedheat is al sinds 1986 op de markt in elektrische vloerverwarming actief, zowel als product en sinds 1996 ook als franchise organisatie in Nederland. Naast onze jarenlange ervaring en kwaliteit hebben wij ook veiligheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. Dankzij de vele keurmerken, veiligheidseisen en bouwnormen waaraan wij voldoen kunnen wij een veilig product aanbieden.

CE Keurmerk

Conformité Européenne (CE) oftewel CE-markering, geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER) met als doel vrije handel en veiligheid in het gebruik van producten. Dit keurmerk is van toepassing op de elektrische vloerverwarming en Rugbuddy tapijtverwarming die geproduceerd zijn door onze fabrikant Klimax Manufacturing voldoen aan de Europese maatstaven op het gebied van elektromagnetische compatibiliteit en elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (laagspanning). Hieronder vind u de CE-keurmerk certificaten voor elektrische vloerverwarming en tapijtverwarming.

ISO normen voor veiligheids-, betrouwbaarheids- en kwaliteitsnormen

De international Organization for Standardization (ISO), staat voor veiligheids-, betrouwbaarheids- en kwaliteitsnormen in het bedrijfsleven. De fabrikant, Klimax Manufacturing Ltd, is in het bezit van een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem en voldoen hiermee aan de ISO 9001:2008 normen. De controle op deze eisen is uitgevoerd door DQS en IQNet en zij hebben de certificaten verschaft.

DQS

Het Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen, oftewel DQS is een Duits bedrijf wat bedrijven controleert of ze voldoen aan de ISO normen en hiervoor een certificaat toekent. Dit certificaat is opgesteld in samenwerking met IQNet. Klimax Manufacturing Ltd. voldoet aan de ISO 9001:2008 normen waardoor ze een kwalitatief management systeem hanteren.

IQNet

Het internationaal Certification Network, IQNet is een internationale organisatie die controles uitvoert bij bedrijven of ze voldoen aan de opgestelde ISO normen betreffend een kwalitatief management systeem. Onze fabrikant Klimax Manufacturing Ltd. voldoet aan de ISO 9001:2008 normen waarmee ze aantonen dat ze een kwalitatief management systeem hebben.

IEC veiligheidsnormen

De International Electrotechnical Commission, IEC, is een commissie die algemene internationale normen van elektrische componenten en apparatuur ontwikkelt en publiceert. Alle elektrische verwarmingsproducten van Speedheat voldoen aan de strenge eisen van de IEC waardoor onze systemen gegarandeerd veilig in gebruik zijn.

Gelijkwaardigheidsverklaring

Het Bureau voor Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen (BCRG) hanteert een database waar bedrijven in opgenomen zijn die een gelijkwaardigheidsverklaring hebben ontvangen. Zo is Speedheat ook in deze database opgenomen met haar elektrische vloerverwarming. Via het klimaatkameronderzoek van PEUTZ is aangetoond dat het afgifterendement van het systeem vervangen kan worden van de forfaitaire rekenwaarde voor vloerverwarmingssystemen van de NTA8800. Er is sprake van een snellere en effectievere warmteoverdracht. Hieronder vindt u de afgegeven gelijkwaardigheidsverklaring voor onze elektrische vloerverwarming.

Streven naar een "green footprint"

Met de green footprint toont Speedheat aan dat zij duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Zo worden alle producten geproduceerd met behulp van duurzame en lichte materialen waarbij de CO₂ uitstoot wordt beperkt. Hiermee draagt Speedheat bij aan een groenere en duurzamere wereld.

Green Comfort intelligent control

Het Green Comfort Intelligent Control keurmerk staat centraal waar er sprake is van intelligente temperatuur controle waarbij maximaal comfort en een laag energieverbruik van belang is. Zo voldoen vele thermostaten tegenwoordig aan de eisen voor energiebesparing, zoals bijvoorbeeld een open raam detectie, dit voorkomt dat de verwarming teveel opwarmt wanneer koude lucht binnendringt. Dit keurmerk is van toepassing op enkele van onze thermostaten.

Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

RoHS keurmerk staat voor Restriction of Hazardouw Substances, dit keurmerk geeft aan dat een product voldoet aan beperkt gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dit keurmerk is voornamelijk van toepassing op onze thermostaten en op elektronische apparatuur zoals de controle apparatuur Piepmiep.

Erkend lid Nederlandse Franchise Vereniging (NFV)

De Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland. Als erkend lid toont Speedheat aan dat de franchiseformule, evenals franchisegever voldoen aan alle criteria die de NFV heeft opgesteld. Benieuwd naar onze franchiseformule? Lees hier meer.