Een onafhankelijke berekening

In opdracht van Speedheat Nederland B.V. hebben we een onafhankelijke berekening laten uitvoeren door bouwkundigadviesbureau BouwVisie Raadgevende Ingenieurs naar de zogenaamde Total Cost of Ownership (TCO) voor het Speedheat verwarmingssysteem. Naast onderzoek naar de kosten hebben we ook een vergelijking gemaakt tussen Speedheat en de warmtepomp en Speedheat en de CV-ketel met vloerverwarming op de begane grond om toch de warmte en comfort te evenaren van vloerverwarming.

De woning

Een standaard RVO modelwoning

  • Eengezinswoning van 123m²
  • Rijhoekwoning met tuin op het zuiden
  • Relatief goed geïsoleerde woning (HR++ glas, 140 mm gevelisolatie, 150 mm vloerisolatie, 170 mm dakisolatie)

Investeringskosten vergeleken

In beide situaties is er sprake van renovatie waarbij de CV-ketel vervangen wordt door Speedheat elektrische vloerverwarming of een nieuwe CV-ketel met watervloerverwarming op de begane grond om een vergelijkbaar warmtecomfort te evenaren.

Tot de investeringskosten van Speedheat wordt het advies, de levering en de installatie inclusief afwerking met egaline meegenomen in de berekening. De volledige service die u ontvangt wanneer u voor Speedheat vloerverwarming kiest is meegenomen in de aanschaf. Ook zijn er enkele bijkomende kosten meegenomen voor het complete plaatje. U kunt hierbij denken aan de verwijdering van radiatoren en CV leidingen, een extra luchtdichting van Qv10 max 0,4. Kiest u ervoor om helemaal van het gas af te gaan dan heeft u voor uw warmwatervoorziening een zonneboiler nodig voor tapwater.

Bij het vervangen van de CV-ketel komt er een heel leidingwerk van buizen onder de vloer te liggen om toch hetzelfde comfort te benaderen die u ervaart bij Speedheat.

Investeringskosten Speedheat vloerverwarming

Investeringskosten CV-ketel met watervloerverwarming

Speedheat

€ 8.409,50

HR107 ketel

€ 4.026,88

Extra luchtdichting

€ 816,75

Thermostaatregeling begane vloer

€ 187,55

Verwijderen en afvoeren oude radiatoren

€ 482,79

Optimaal inregelen CV installatie

€ 1.997,71

Elektrische boiler 80L

€ 2.165,90

Watervloerverwarming begane vloer T=45-55

€ 20.063,01

20 PV zonnepanelen

€ 9.601,35

Verwijderen en afvoeren oude radiatoren

€ 482,79

Verwijderen en afvoeren oude radiatoren

€ 482,79

€ 21.476,29

€ 26.757,94

De initiële investering tussen Speedheat en de CV-ketel met watervloerverwarming resulteert in een verschil van zo’n € 5.000,-

Vervangingskosten Speedheat vloerverwarming

Vervangingskosten CV-ketel

Speedheat

€ 0,00

Vervanging CV-ketel na 15 jaar voor hybride ketel of warmtepomp

€ 14.882,85

Vervanging boiler na 15 jaar

€ 2.165,90

Vervanging zonnepanelen na 15 jaar

€ 9.601,35

Totale investering over 30 jaar

€ 33.243,54

Totale investering over 30 jaar

€ 41.640,79

Rekening houdend met de vervangingskosten wordt het verschil in investering tussen de CV-ketel en Speedheat vloerverwarming zo’n € 10.000,-

In de berekening is gekeken naar de totale kosten verspreid over een periode van 30 jaar. Hierbij is in de rekenprogramma’s rekening gehouden met de economische levensduur van bepaalde installaties, veelal 15 jaar. In de praktijk blijkt regelmatig dat installaties langer meegaan, zo gaan goede zonnepanelen over het algemeen zo’n 25 jaar mee. Daartegenover staat ook dat er een gemiddelde wordt aangehouden en dat het ook mogelijk is dat een installatie eerder aan vervanging toe is.

Daarnaast komt bij de CV-ketel ook het jaarlijks onderhoud en de vervangingskosten aan bod. Hoe het er nu naar uitziet zouden er na 2026 geen nieuwe CV-ketels meer geplaatst mogen worden, als alternatief komt bij de vervangingskosten de “duurdere” hybride CV-ketel naar voren.

Een duurzame investering dankzij de lange levensduur

Woonlasten Speedheat vloerverwarming

Woonlasten CV-ketel met watervloerverwarming

Afschrijving op basis van 30 jaar

€ 1.108,12

Afschrijving op basis van 30 jaar

€ 1.388,03

2% rente over initiële investering

€ 429,53

2% rente over initiële investering

€ 535,16

2% rente over investering vervaning

€ 235,35

2% rente over investering vervanging

€ 279,66

Verbruikskosten op jaarbasis

€ 2.208,00

Verbruikskosten op jaarbasis elektra (414kWh)

€ 165,60

Besparing op gasaansluiting energieleverancier

  • – € 150,00

Verbruikskosten op jaarbasis gas (2412m³)

€ 3.376,80

Jaarlijkse onderhoudskosten

€ 0,00

Jaarlijkse onderhoudskosten

€ 211,75

Totale investering over 30 jaar

€ 3.830,99

Totale investering over 30 jaar

€ 5.974,99

De maandelijkse woonlasten voor het in gebruik hebben van Speedheat elektrische vloerverwarming is zo’n €319,25 per maand voordeliger dan de CV-ketel door de hogere maandlasten en vervangingskosten. Verspreid over 30 jaar loopt dit bedrag op tot € 2.144.

Benieuwd naar hoe de berekening rondom het verbruik tot stand is gekomen? Je leest er hier meer over.

Comfort in alle opzichten