Energielabel en elektrische vloerverwarming

Voor het unieke Speedheat verwarmingselement is in het verleden een klimaatkameronderzoek uitgevoerd om na te gaan wat de precieze prestaties zijn van ons verwarmingssysteem in een gecontroleerde ruimte. Een positief resultaat leidde tot een gelijkwaardigheidsverklaring (voorheen ISSO) en een opname in de database van BCRG. De gelijkwaardigheidsverklaring toont aan dat Speedheat elektrische vloerverwarming ook geschikt is voor nieuwbouwwoningen.

Waar voorheen een uitgebreide en ingewikkelde rekenmethode werd gehanteerd om de energieprestatie van een woning te berekenen heeft er een verschuiving plaatsgevonden en word er momenteel toegewerkt naar zogenaamde BENG-woningen. BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw, waarbij het streven is naar een balans tussen het opwekken van energie en het verbruik van energie om de woning te verwarmen.

Deze verschuiving heeft ook impact op het energielabel. Zowel op het energielabel van een woning en utiliteitsgebouwen, zoals kantoorpanden. Hier gaat het met name om de zogenaamde gebouwgebonden energie, denk hierbij aan verlichting, ventilatie, verwarming en airconditioning. Daarnaast ligt de focus bij de energielabels steeds vaker op duurzaamheid, het verbeteren van isolatie en het inperken van energieverbruik.

visualisatie huis met Speedheat elektrische verwarming

Groene stroom en elektrisch verwarmen: een match made in heaven

Elektrisch verwarmen word veelal nog gezien als grootverbruiker van elektriciteit. Het verbruik van elektriciteit blijft ‘grijs’ zonder de toevoeging van opgewekte groene stroom (bijvoorbeeld via zonnepanelen). Het is mogelijk dat elektrische vloerverwarming zonder toevoeging van de ‘groene’ stroom bijdraagt aan een lager energielabel.

Waarschijnlijk komt u hier pas mee in aanraking bij de verkoop van uw woning of mogelijk wanneer u een kantoorpand heeft. Mocht u vragen hebben over uw specifieke situatie, over de impact van elektrische vloerverwarming op uw energielabel, kunnen we u in contact brengen met onze onafhankelijke bouwkundige ingenieur.

Het energieverbruik in de praktijk verschilt per huishouden

Ondanks vele rekenmodellen en onderzoeken blijft het in de praktijk lastig om een adequate voorspelling te maken van het energieverbruik. Dit heeft deels te maken met de snelle opwarmtijd en de flexibiliteit van het gericht verwarmen per ruimte waar en wanneer nodig. In veel rekenmodellen word er uitgegaan van 20°C gedurende de gehele dag. In de praktijk kan de temperatuur twee graden lager voor hetzelfde warmtecomfort dankzij de infraroodstralingswarmte en door de snelle opwarmtijd hoeft de verwarming niet constant aan. Dit geeft in de praktijk vaak een lager verbruik dan wat de rekenmodellen voorspellen.