Een duurzame investering in de toekomst

In opdracht van Speedheat Nederland B.V. hebben we een onafhankelijke berekening laten uitvoeren door bouwkundig adviesbureau BouwVisie naar de zogenaamde Total Cost of Ownership (TCO) voor het Speedheat verwarmingssysteem, een warmtepomp en een CV-ketel met vloerverwarming op de begane grond om toch de warmte en comfort te evenaren van vloerverwarming. Naast de investeringskosten, eventuele bouwkundige aanpassingen en de vervangingskosten worden ook de jaarlijkse kosten meegenomen zoals afschrijvingskosten, onderhoudskosten en verbruikskosten.

De woning

Een standaard RVO modelwoning

  • Eengezinswoning van 123m²
  • Rijhoekwoning met tuin op het zuiden
  • Relatief goed geïsoleerde woning (HR++ glas, 140 mm gevelisolatie, 150 mm vloerisolatie, 170 mm dakisolatie)

Investeringskosten Speedheat vloerverwarming

Tot de investeringskosten van Speedheat word het advies, de levering en de installatie inclusief afwerking met egaline meegenomen in de berekening. De volledige service die u ontvangt wanneer u voor Speedheat vloerverwarming kiest meegenomen in de aanschaf. Ook zijn er enkele bijkomende kosten meegenomen voor het complete plaatje. U kunt hierbij denken aan de verwijdering van radiatoren en CV leidingen, een extra luchtdichting van Qv10 max 0,4. Kiest u ervoor om helemaal van het gas af te gaan dan heeft u voor uw warmwatervoorziening een zonneboiler nodig voor tapwwater.

Speedheat elektrische vloerverwarming

€ 8.409,50

Aanbevolen om extra kieren- en luchtdichting te laten uitvoeren

€ 816,75

Aanbevolen om radiatoren en CV-leidingen te laten verwijderen

€ 482,79

Aanbevolen om elektrische 80L smartboiler voor tapwater te laten plaatsen

€ 2.165,90

Aanbevolen om PV-zonnepanelen te plaatsen (20 stuks)

€ 9.601,35

€ 21.476,29

Speedheat elektrische vloerverwarming is inclusief advies, levering van de vloerverwarming en professionele installatie, klokthermostaten in elke ruimte en afgewerkt met een laag egaline die klaar is voor de vloerenlegger.

Voor een beter rendement adviseren we om gaten en kieren in de woning te dichten zodat er minder warmte verloren gaat en u geen onnodige stookkosten maakt

Wanneer u kiest om uw hele woning te verwarmen met Speedheat, heeft u geen gasaansluiting meer nodig. Om toch warm water te hebben in huis is een boiler aan te bevelen. Deze elektrische boiler verwarmt het water zodat u warm tapwater en warm kunt douchen zonder gasaansluiting.

Speedheat vloerverwarming een alles-in-één service

Tot de investeringskosten van Speedheat word het advies, de levering en de installatie inclusief afwerking met egaline meegenomen in de berekening. De volledige service die u ontvangt wanneer u voor Speedheat vloerverwarming kiest meegenomen in de aanschaf.

Vervangingskosten Speedheat vloerverwarming

Tot de investeringskosten van Speedheat word het advies, de levering en de installatie inclusief afwerking met egaline meegenomen in de berekening. De volledige service die u ontvangt wanneer u voor Speedheat vloerverwarming kiest meegenomen in de aanschaf. Ook zijn er enkele bijkomende kosten meegenomen voor het complete plaatje. U kunt hierbij denken aan de verwijdering van radiatoren en CV leidingen, een extra luchtdichting van Qv10 max 0,4. Kiest u ervoor om helemaal van het gas af te gaan dan heeft u voor uw warmwatervoorziening een zonneboiler nodig voor tapwwater.

Speedheat elektrische vloerverwarming

€ 0

Aanbevolen om elektrische 80L smartboiler voor tapwater te vervangen na 15 jaar

€ 2.165,90

Aanbevolen om PV-zonnepanelen te vervangen na 15 jaar

€ 9.601,35

€ 11.767,25

Met Speedheat vloerverwarming optimaal verwarmen

Tezamen met het Speedheat vloerverwarmingssysteem is een goede thermostaat onmisbaar. De thermostaat zorgt voor de aansturing van de vloerverwarming en zorgt ervoor dat u er warm bij zit wanneer dit nodig is, bij een goed ingestelde thermostaat of slimme verwarmingsprogramma’s voorkomt u ook dat de vloerverwarming onnodig opwarmt of aanstaat wanneer u bijvoorbeeld afwezig bent.

In de berekening voor het energieverbruik is uitgegaan voor een constant gelijkmatige temperatuur van 19°C. Het Speedheat systeem reageert actief en snel op de warmtevraag waardoor het systeem flexibel aan, uit en lager gezet kan worden wanneer dat nodig is of bij afwezigheid. Hierdoor wordt een energiebesparing gerealiseerd die in de huidige rekenprogramma’s niet doorberekend kan worden. Het energieverbruik van Speedheat kan bij een juist gebruik van het systeem hierdoor in de praktijk lager uitvallen dan in de berekening.

Zeker wanneer er de optie is om het energieverbruik van de woning te compenseren met de opbrengst van groene stroom via zonnepanelen op het dak.

Jaarlijkse woonlasten voor de Speedheat vloerverwarming

Onder de woonlasten valt onder ander afschrijvingskosten op de investeringskosten, een 2% rente op de initiële investering en de vervangingskosten van de boiler en zonnepanelen, de onderhoudskosten en het energieverbruik. Dankzij de lange levensduur van het verwarmingssysteem, het uitblijven van onderhoudskosten en het vervallen van de gasaansluiting komt al met al de jaarlijkse woonlasten. Spreiden we deze woonlasten over 30 jaar, inclusief de vervanging van de boiler en zonnepanelen, komen we op een bedrag van €3830,99. Per maand is dit €319,25.

Verbruikskosten op jaarbasis (huishoudelijk elektraverbruik en verwarming)

€ 2.208

Afschrijving investeringskosten per jaar op basis van 30 jaar

€1.108,12

Rente afschrijfkosten investering Speedheat vloerverwarming, boiler, zonnepanelen en luchtdichting (2%)

€429,53

Rente afschrijfkosten vervangingskosten boiler en zonnepanelen (2%)

€235,35

Onderhoudskosten

€ 0

Vervallen vastrecht aansluiting gas

– € 150

€ 3.830,99

Het energieverbruik op jaarbasis komt in de rekenprogramma’s uit op 12.731kWh voor Speedheat vloerverwarming, de ventilatie, verlichting en het huishoudelijk verbruik van een gezin. Wanneer dit wordt verrekend met de opbrengst van de 20 PV-zonnepanelen à 7.211kWh liggen de gehele verbruikskosten op 5520kWh. Bij het berekenen is rekening gehouden met het prijsplafond en wordt er gerekend met €0,40 per kWh.